Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Amerikansk mask ska förbättra Östersjön

En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria havsbottnar i Östersjön. Det visar forskning inom Bonusprogrammet.

Sedan havsborstmasken Marenzelleria dök upp 1985 har den blivit en av de dominerande varelserna på norra Östersjöns bottnar. På vissa platser räknas masken i tusental på varje kvadratmeter havsbotten.

Främmande arter som tränger sig in i nya områden är annars ofta dåliga nyheter. Men den lilla havsborstmasken har visat sig vara ett positivt tillskott till Östersjöns djurvärld.

Det är ingen nyhet att livlösa bottnar med låga syrehalter breder ut sig i Östersjön i takt med utsläppen av näringsämnen i havet, inte minst i Stockholms skärgård.

Forskare i Stockholm och Helsingfors med flera platser har visat att havsbottnar i Stockholms skärgård blivit friskare samtidigt som Marenzelleria etablerat sig. Modellstudier visar också hur maskarna bidrar till att minska förekomsten av fosfor i vattnet, vilket minskar övergödningen.

Havsborstmasken Marenzelleria tål låga syrehalter. Den borrar sig djupare ner i bottensedimentet än sina inhemska släktingar och rör upp näringsämnen. Resultatet är en ökad omsättning och snabbare nedbrytning av allt organiskt avfall som ligger på bottnarna. Maskarnas arbete gör att problemet med låga syrehalter minskar.

En förutsättning är att syrebristen inte redan har gått allt för långt.

Förhoppningen är att Marenzelleria skulle kunna utnyttjas medvetet för att göra havsmiljön bättre.

– Vi vet ännu inte vad det här kan leda till, men det är spännande forskning som har gett mycket lovande resultat, säger Bertil Håkansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.