Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Ingen god jul för Clas Ohlson

Clas Ohlson lyckades inte sälja mer i december jämfört med samma månad året innan och tappar därmed i jämförbara enheter.

Försäljningen i december ökade med 6 procent till 925 Mkr (876). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista december 2011 till 152 butiker. Distanshandeln uppgick till 14 Mkr (12).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Länder                                                   Procentuell            Förändring
förändring:            lokal valuta:

Sverige                 416 Mkr (416)                +0%                +0%

Norge                  381 Mkr (346)              +10%                +8%

Finland                  85 Mkr   (72)              +18%              +19%

UK                         43 Mkr   (42)               +3%                +3%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj–december 2011) ökade med 6 procent till 4 501 Mkr (4 227).