Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Krönika – Cervera

Yvonne Magnusson, VD för Cervera AB, i krönikan, Branchglidningen – Inredningsfackhandelns största utmaning

Hemmet har ökat i betydelse. Genom vårt boende visar vi för vår omgivning vem vi är. Hur vi inreder, med vad vi inreder, matlagningstrenden visar på ett ökat intresse för husgeråd. Det blir därför allt viktigare med designade föremål som också har en funktion. De med stort heminredningsintresse är väl uppdaterade och följer nya varumärken, trender och produkter. Ofta har de informationen och skapar en efterfrågan innan nyheterna hunnit nå butikerna. De är kvalitetsmedvetna och söker sin identitet genom valet av varumärke.

Idag har inredningsfackhandeln en marknadsandel på ca 55%. Vi har tappat initiativet till förmån för fler distributionskanaler som inte har husgeråd och servering som sina huvudkategorier. Delvis beror det på att det för många är högmarginalprodukter och därmed intressanta segment som kompletterar huvudgrupperna, delvis att intresset är stort hos konsument men också genom att varumärkesleverantörerna söker öka sina volymer genom etablering av egna butiker, främst outlets. Den ökade konkurrensen pressar priserna och därmed marginalerna och försvårar att bygga lönsamhet i branschen. Konsekvensen är att många fristående handlare haft svårt att överleva och antalet butiker har minskat.

Hur ska vi då agera för att återta initiativet?

Vi i branschen behöver sätta kunden i fokus igen och uppfylla de förväntningar kunderna har på oss som experter. Våra kunder är heminredningsintresserade och har en hög kunskap om vad som erbjuds på marknaden. Det sortiment vi erbjuder behöver överensstämma med förväntningarna och presenteras i en inspirerande miljö. Vi behöver vässa oss genom att vara snabbare med nyheter och trender vilket ställer högre krav på våra leverantörer att samarbeta för att få full utväxling av lanseringar. Leverantörerna behöver också vårda sina varumärken gentemot slutkund för att skapa efterfrågan genom marknadsföring och ett intressant nyhetsflöde. För att inte binda kapital behöver vi se över vår affärsmodell med leverantörerna för att möjliggöra lönsamhet och snabbare rotation.

Vår viktigaste och mest värdefulla tillgång är personalen i butikerna som möter våra kunder dagligen. Genom hög kompetens och servicegrad skapar vi ett mervärde för kunden och kan guida till köp genom de behov kunderna uttrycker. Vad som rättfärdigar att betala 300 kronor för ett glas när du kan handla ett liknande i en lågpriskanal för en bråkdel av priset.

De centrala kedjorna kommer vara vinnare som har musklerna att samarbeta med leverantörerna för ett kundanpassat sortiment till lönsamma marginaler. Genom att vässa erbjudandet och stärka positionerna genom tydlighet och konsekvens kan vi i branschen återta initiativet och visa att vi är ledande inom det vi är experter på och bli kundens första val igen.

Yvonne Magnusson, VD Cervera AB