Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Krönika – Svenska Spel

Läs krönikan av Mattias Mildenborn, Affärsområdeschef Spel och Lotterier Svenska Spel - Det kanske viktigast perspektivet saknas.

Den svenska spelmarknaden blir allt mer internationell och de senaste årens tillväxt av, och hos, utlandsbaserade spelbolag på internet har skapat en allt större oordning. Sverige är ett land med ett väl utbyggt bredband, högt internetanvändande och där en jämförelsevis stor andel av spelkonsumtionen – runt en fjärdedel – sker via nätet.

Efter att spelutredaren Jan Nyrén för tre år sedan överlämnade sitt betänkande En framtida spelreglering till finansminister Anders Borg var det länge tyst i debatten. Det senaste halvåret har dock diskussionen tagit fart igen, framför allt till följd av att fler europeiska länder som till exempel Danmark och Finland nu omreglerar. Spelpolitiska företrädare för olika riksdagspartier har också blivit mer synliga och tydliga med hur man ser på nuvarande ordning och hur man ser på en framtida reglering. Att debatten nu tar fart är positivt. Faran som jag ser det är att fokus i debatten ibland flyttas bort från de spelpolitiska målen och varför samhället från början bestämde att spel skulle vara en hårt reglerad och kontrollerad verksamhet.

På denna marknad verkar Svenska Spel, där vår försäljning sker via olika kanaler – Internet, mobilen, prenumeration men framför allt via våra ombud, det vill säga tobaksaffärer, livsmedelskedjor, bensinstationer med mera. Svenska Spel är i dag den aktör på marknaden med klart flest ombud, nästan 7 000 stycken, där vårt uppdrag även syftar till att säkra en god service och tillgänglighet i hela landet. Detta innebär att vi inte bara finns i storstäder utan även på mindre orter samt i glesbygd. I många fall är det entreprenörer och ensamföretagare som lever med krassa ekonomiska ramar och som jobbar och sliter oupphörligt för att skapa lönsamhet och trygghet i verksamheten.

En av våra största utmaningar framåt är hur vi än bättre ska möta kundens krav på tillgänglighet, ny teknik och nya produkter och hur det stöttar handeln i form av ökad kundtrafik, nöjdare kunder och god lönsamhet.

Därför är det olyckligt att debatten hittills nästan uteslutande handlar om hur de oreglerade internetbolagen kan skapa värde genom nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter med mera. Ombudsperspektivet saknas nästan helt, trots att den ”fysiska” försäljningen av spel är den i särklass största distributionskanalen. Hur påverkas ombudsverksamheten vid en eventuell omreglering och hur ska den ges utrymme att utvecklas? En av handelns branschorganisationer, Svensk Servicehandel & Fast Food har, med vd Bengt Hedlund i spetsen, på ett bra sätt lyft frågan till finansdepartementet om hur viktigt det är att även ombuden ges möjlighet att utvecklas med resten av marknaden.

Oavsett hållning i regleringsfrågan, hoppas jag att detta perspektiv får större utrymme i debatten framöver och ordentligt vägs in i ett framtida beslut. Som vi alla vet så ska diskussioner och åsikter framföras innan beslut fattas och mitt råd till handelns företrädare är att ni funderar över vad ni själva kan göra för att påverka. På vilket sätt hörs er röst i denna viktiga fråga?

Till sist vill jag önska alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Med den färdigpackade matkassen som årets julklapp kan vi hoppas på mycket trafik i butikerna.

Mattias Mildenborn
Affärsområdeschef Spel och Lotterier
Svenska Spel