Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Krönika – Vasa Bryggeri

Niclas Nilsson, VD VASA Bryggeri, drabbades av livshotande sjukdomar. Läs hans krönika  - Att aldrig ge upp! på Matvarupriser.se.

Visst är det en seger att se en framgång växa ur något kämpigt?

Har varit utsatt för diverse motgångar i olika projekt i olika omgångar och det är något som många gånger är utvecklande och som stärker en framåt. En motgång kan till och med vara utmanande och spännande så länge det inte är tal om ens kropp och lekamen. Har under en rad olika faser i livet i samband med uppbyggnad av verksamheter tyckt att de största hoten mot bolaget existens är konkurs. Numera är jag visare än så och kan se att en nyckelpersons mjukvara, det vill säga tankar, idéer, visioner, ambitioner, kontaktnät etc. är ovärderliga.

När hälsan kommer på obestånd är detta många gånger värre än just en konkurs. En konkurs är allvarlig. Visst, men inte värre än att bolaget går att rekonstruera. Har under en kort tid faktiskt drabbats av dels cancer och dels hjärnhinneinflammation. Två helt oförutsedda och icke välkomna påhälsningar gjorde ockupation i min kropp och jag som i hela mitt liv varit frisk som en nötkärna. Det har varit självklart att gå på jobbet varje dag.

Som företagare och ledare sedan många år tillbaka finns det hos mig en naturlig mekanism som bygger på ett strukturerat och strategiskt handlande och en stor nypa envishet. Givetvis kom ett sjukdomsbesked likt detta som en kalldusch. Ofta mycket kort startsträcka från misstanke till diagnos och i mitt fall var det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt från läkarkåren. Att själv söka information på webben kan ibland vara bra, men inte att rekommendera direkt efter ett sådant besked.

I ett kristillstånd sätts ofta den selektiva synen på rätt fakta ur spel och det är lätt att feltolka uppgifter. Statistik ofta föråldrad och den uppdateras inte på långa vägar i den takt forskning och medicinska framsteg årligen görs. Statistik är också väldigt generell i ett brett och djupt urval och det är i sådana fall inte rätt tillfälle att rannsaka den otroliga mängd uppgifter som finns på Internet.

Själv bestämde jag mig för att överleva det som inträffat. Det enda alternativet till detta var i mitt fall inte att förorda, då jag i övrigt trivdes med livet och håller av min familj för mycket för att aktualisera den tanken.

Började med att strukturera upp resan mot ett tillfrisknande på ett liknande sätt jag är van i mitt dagliga arbete. Som företagare och ledare sedan många år tillbaka finns det hos mig en naturlig mekanism som bygger på ett strukturerat och strategiskt handlande och en stor nypa envishet.

Själv skapade jag en handlings- och målplan. Beslutade också att jag hade rätt att ifrågasätta vem som gjorde ingreppen på min enda kropp och hur dessa planerades. Inte egentligen för att jag misstrodde vårdpersonalen och deras resultat, utan mera för att vara delaktig och känna mig friskare än jag egentligen var genom ett aktivt engagemang. Det var viktigt att inte känna mig alltför sjuk, utan jag klädde mig varje morgon som om jag skulle gå till kontoret. Jag hade min PC med mig på sjukhuset för att gå igenom mail, komma åt affärsprogrammet etc. Dock helt och hållet på mina villkor, utifrån det aktuella dagstillståndet.

Likaså försökte jag att hålla psyket på en så god nivå som möjligt och intalade mig verkligen att bli frisk en dag. Försökte att i princip leva som vanligt förutom en massa intag av mediciner, provtagningar och behandlingar. Detta också för att känna mig behövd. En viktig ingrediens i mina framsteg, då detta var en vardag som jag under friska och normala omständigheter befann mig i. Givetvis fick jag delegera mycket vad gäller mitt arbete under en tid, men höll kontakten med personalen så fort jag kände ork mellan behandlingstillfällena.

Vad som var viktigt för mig var att sätta ett tydligt mål och för mig själv skapa tydliga målbilder som åskådliggjorde när i tid jag skulle vara frisk och vad jag skulle göra vid detta tillfälle. Scenariot målades upp som en vacker tavla på näthinnan. Mycket slit, möda och hårt arbete genomgicks, men med strategiskt upplägg, hård tro på att det friska skall övervinna det sjuka och gott stöd från vänner och familj möjliggjordes detta. Det viktiga är nog att var och en som drabbas av något okontrollerbart, måste bestämma sig för att kämpa så länge det går till det mål som man önska att nå och aldrig ge upp. Att försöka att vara så konsekvent som man orkar för att bana väg för framgång är viktigt, men ack så tufft.

Har nu fått erfara att det är bra att planera för framtiden, men än viktigare att leva i nuet. Samtidigt skall jag hålla i minnet vad en god vän sade till mig; Det som inte dödar, härdar”. Inser nu att jag verkligen tycker om mitt arbete, men än mer älskar jag mitt liv.

Njut av livet!

Niclas Nilsson
VD VASA Bryggeri och stolt 3-barnsfar.