Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Margareta Thorgren lämnar Scan


En av de tyngsta kommunikationsdirektörerna i matindustrin har varit Margareta Thorgren på Scan. Nu väljer hon att lämna företaget för att gå vidare mot nya utmaningar inom Scandic-koncernen.

Margareta Thorgren har arbetat på Scans kommunikationsstab i sex år. Hon har fungerat som företagets talesperson, ansvarat för Scans mediehantering och vidareutvecklat informationsarbetet bland annat inom sociala medier.

Arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats. Tillsvidare upprätthåller Margareta Thorgren befattningen som kommunikationsdirektör. Sista arbetsdag på Scan AB har ännu inte fastställts.

- Det är alltid tråkigt när kompetenta medarbetare väljer att lämna företaget. Margareta har framför allt bidragit med att öka öppenheten och transparensen inom Scan. Jag önskar henne lycka till med nya utmaningar, säger Denis Mattsson, VD Scan AB