Jämför matpriser!
Bli medlem gratis
Textstorlek:

Nestlé stödjer utvecklingen av ungdomsidrott

Inom den kommande 5-års perioden kommer Nestlé att sponsra ett av världens största utvecklingsinitiativ inom ungdomsidrotten.  Som ett led i Nestlés engagemang i näring, hälsa och välbefinnande, bliver Nestlé huvudsponsor för den internationella friidrottssammanslutningen IAAF (International Association of Athletics Federations) – ”Kids’ idrottsprogram”.

Wilson Kipketer som ambassadör 
Den tidigare danska toppatleten Wilson Kipketer stödjer barnens idrott som ambassadör för IAAF.

Detta globala initiativ uppmuntrar skolbarn att delta i sportaktiviteter och informerar dem om idrott och hälsosamma livsstilar. Initiativet syftar till att stödja utvecklingen av framtida idrottare.

Främja hälsosammare livsstil
“Nestlé globala kunskap inom kost, hälsa och välbefinnande, kommer att bidra till att barnens idrottsmål inte bara uppfylls, utan även ökar” sade Lamine Diack, ordförande i IAAF.

“Sponsringen ökar möjligheten att sprida idrott till miljontals barn och uppmuntra dem till en hälsosammare livsstil.”

Att främja deltagande i idrott
Kids’ Athletics bildades 2005. Under slutet av 2011 hade initiativet nått ut till mer än 1,5 miljoner barn på 100 olika platser.
Med stöd från Nestlé, kommer IAAF starta nya Kids Athletics initiativ och/eller utöka befintliga. Det kommer även vara möjligt att erbjuda ytterligare utbildning för lärare och ledare.

- “Vi är glada att vi nu har undertecknat ett 5-årigt sponsringsavtal med IAAF,” säger Janet Voûte, Vice ordförande i Nestlé och chef för Public Affairs”.

 ”Healthy Kids”
Nestlés stöd för Kids’ Athletics kompletterar Nestlé eget hälsoprogram för ungdomar – ”Healthy Kids”. Ett globalt initiativ som främjar en hälsosam livsstil för barn mellan sex och tolv år.

Under 2011 har Nestlés Healthy Kids Programme bidragit till att 6 miljoner barn i 60 olika länder har fått möjlighet att fokusera på en sundare livsstil.